Байгуулагдсан он
2012 он

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалан зээлэх үйлчилгээ

 • Эд хөрөнгийн эрх барьцаалан олгох зээл

 • Гадаад валютын арилжаа

Зорилтууд

 • Харилцагчдын эрэлт хэрэгцээ, түүний өөрчлөлтийг цаг тухай бүрт нь мэдэрч түүнд нь тохирсон шинэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлэхийг байнга эрэлхийлж ажиллана.
 • Хүний нөөцийн оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэн мэргэжлийн мэргэшсэн чадварлаг туршлагатай ажилтнаар хамт олноо бүрдүүлэн ажиллана.
 • Үйлчилгээг богино хугацаанд чанартай, түргэн шуурхай, сэтгэл ханамжийн “өндөр” түвшинд үзүүлэх болно.
 • Үйл ажиллагаа болон үйлчилгээний нэр төрлийг өргөжүүлэх, сайжруулах замаар санхүүгийн зах зээлд өөрийн байр сууриа бэхжүүлэх болно.
Хамтран ажиллагч түншүүд
 • Санхүүгийн зохицуулах хороо
 • Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо
 • Татварын ерөнхий газар
 • Монгол Банк
 • Хаан Банк
 • Голомт Банк
 • Худалдаа Хөгжлийн Банк
 • Хас Банк
 • Соёмбо Даатгал

 

Ulaanbaatar, Mongolia
controls_next
controls_toggle
controls_prev

PUBLIC API