Эрхэм зорилго

 

 

Бидний эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго бол Монгол улсын эдийн засаг болон иргэдийнхээ ахуй амьдралд хувь нэмрээ оруулан, шинэ шилдэг үйлчилгээг нэвтрүүлэх явдал билээ.  

 

 

Алсын хараа

Бид үйл ажиллагаа явуулсан салбар бүртээ тэргүүлэгч байж дэлхийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. Бидний гол зорилго бол дотоодод болон гадаадад хөрөнгө оруулагч нартай итгэлтэй харилцааг бий болгож тэдний тэргүүн сонголт  болох явдал юм.

Үнэт зүйлс

Ёс зүй-Боломж-Түншлэл-Хүндэтгэлтэй харилцаа бол бидний үнэт зүйлс бөгөөд бид эдгээр үнэт зүйлсээ 20 гаруй жилийн туршид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа баримтлан ажилласаар ирсэн. 
Бид Ёс зүйг эрхэмлэн ажиллана. 
Группийн  хөрөнгө оруулалтын суурь бүтцийг Боломж гэж үздэг. Бид боломж бүрийг олж харж, ирээдүйн шинэ санаа, санаачилгуудыг салбар компаниуддаа танилцуулан ажилладаг.
Түншлэл - Групп нь олон улсын болон дотоодын хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч нартай хамтран ажиллахыг эрмэлздэг бөгөөд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлэх гол түлхүүр хэмээн үздэг.  
Хүндэтгэлтэй харилцаа Групп нь байгууллагын хамт олныг нэгтгэх, хүмүүстээ итгэл үзүүлэн хүндэтгэлтэй хандахад анхааран, эв санааны нэгдэл болон нээлттэй харилцааг дэмжиж, мэргэжлийн хувьд өсөн дэвжиж, хөдөлмөрлөхийн бахархалыг бий болгож нэгэн зорилгын төлөө зөв зохион байгуулалттай ажилладаг.