ХӨГЖИЛ ХОТХОН

 • Байршил: Баянгол дүүрэг
 • Нийт талбай: 110,000 м.кв
 • Шалны талбайн хэмжээ 35,000 м.кв
 • Зориулалт:  450 айлын орон сууц
 • Ашиглалтанд орсон хугацаа: 2005 он
 • Хорооллын онцлог:
  • 108 авто машины дулаан гараж
  • 1,450 м.кв хүүхдийн тоглоомын талбай
  • 2,500 м.кв ил зогсоол
  • 3,300 м.кв явган хүний талбай
  • Өөрийн дулааны болон цахилгааны дэд станцтай