Түүхэн үечлэл

Чоно Холдинг нь 26-н жилийн хугацаанд худалдааны бизнесээс хөрөнгө оруулалтын групп хүртэл хөгжсөн бөгөөд олон төрлийн зах зээлд тэргүүлэгч нь болсон.

history

2017

2017
history

2016

2016
history

2015

2015
history

2015

2015
history

2013

2013
history

2012

2012
history

2012

2012
history

2011

2011
history

2011

2011
history

2011

2011
history

2010

2010
history

2009

2009
history

2006

2006
history

2006

2006
history

2005

2005
history

2004

2004
history

2004

2004
history

2003

2003
history

2001

2001
history

2000

2000
history

1997

1997
history

1996

1996
history

1996

history

1995

history

1994

1994
history

1992.08.28

1992.08.28