ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН

  • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Нийгмийн сайн сайхны төлөө” уриан дор “Чоно Групп-Цөлжилтийн эсрэг” аяныг зохион байгуулан Төв аймгийн Эрдэнэ суманд “ХҮН БҮР 1 МОД” тарих төсөлд амжилттай оролцож, 3 жилийн турш хэрэгжүүлж байна.
  • “Чоно Финанс ББСБ” нь Зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх явцад тусгайлан анхаарч үздэг зүйл нь тухайн бизнесийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө бөгөөд байгаль орчинд хор хөнөөлтэй бизнесийн төслийг санхүүжүүлэхгүй, мөн зээлийн бодлогоороо дамжуулан эрчим хүчний хэмнэлттэй бизнес болоод байгаль орчинд тустай үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.
  • 2013-2015 онуудад байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхэлдэг ААН байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжин нийт 1,8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна.